Psykologiska effekterna av barnäktenskap

En av dessa är synen på äktenskapet som en viktig juridisk och samhällelig institution som dock kan medföra mycket negativa konsekvenser för enskilda som inte vill, eller inte är redo, att gifta sig. En annan byggsten är att såväl äktenskap mot en av parternas vilja som barnäktenskap står i strid med de mänskliga rättigheterna. Effekterna av att utsättas för kränkande kommentarer, hot om sexuellt våld, rasism eller få dina privata bilder eller uppgifter spridda försvinner inte i samma stund som du loggar ut. Amnestys undersökning pekar tvärtom på förödande konsekvenser för dem som utsätts. liksom de överväganden som ligger till grund för våra förslag och slutsatser i övrigt. När vi använder ordet barnäktenskap avser vi alla äktenskap där någon av parterna är under 18 år. Med tvångsäktenskap avser vi i huvudsak äktenskap som har ingåtts genom straffbart tvång. När vi vill innefatta även äktenskap som har ingåtts efter andra former av påtryckningar talar vi ... Föreläsningsdag om Könsstympning, barnäktenskap och hedersrelaterat våld. Barnahuset Fyrbodal i samarbete med gruppen mot Hedersrelaterat våld i Uddevalla, kvinnofridsgruppen i Trollhättan och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV), Högskolan Väst bjuder in till en gratis föreläsningsdag på ovanstående högst aktuella och viktiga tema. ingå äktenskap är straffbara. Med begreppet barnäktenskap menas ett äktenskap som ingåtts av en person under 18 år. För att ett äktenskap för en person under 18 år ska vara juridiskt giltigt krävs dispens. Ett barnäktenskap kan också ha föregåtts av olika påtryckningar inklusive straffbart tvång. 1.3.3. Målgruppen för att beteckna den här typen av insatser när det handlar om att informera om psykologiska tillstånd eller diagnoser. Psykoedukationen utgår från vetenskap och etablerad praxis och kan handla vad en diagnos innebär, vilka behandlingar som finns, information om olika strategier och stödinsatser med mera. faktaunderlaget och försöka förutse effekterna. av olika beslut. Här är det viktigt att särskilt se. över hur förslaget förhåller sig till de grupper av. barn med särskilda behov som eventuellt identifierats. i kartläggningsfasen. Belys intressekonflikter. I analysen skall också de intressekonflikter som gäller Avgränsa sökresultatet. 1 2 3 4 5 6 7 1 - 50 av 1089 . Referera Exportera Länk till träfflistan Alla Komittédirektiv Dir. 2018:2221: Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material 2018-03-21 Dir. 2018:33: Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07) Det finns få studier om de psykologiska effekterna av kvinnlig könsstympning, men den information som finns tillgänglig indikerar att ingreppet kan påverka flickornas och kvinnornas liv i stor ...

Al-Ayn Sweden - YouTube

Välkommen till höstens seminarier om barn och ungdomar

  1. Al-Ayn Sweden - YouTube
  2. Katalys - fackligt idéinstitut - YouTube
  3. Rawfoodshop - YouTube
  4. Creators for Change YouTube
  5. Al-Ayn deltar i FNs möte om mänskliga rättigheter

Ett globalt initiativ för innehållsskapare som du – som sätter fokus på sociala frågor och lyfter fram medvetenhet, fördomsfrihet och empati på sina YouTube-kanaler. Det spelar ingen roll ... Katalys – Institut för facklig idéutveckling http://www.katalys.org Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opini... VÄLKOMMEN TILL RAWFOODSHOP´S YOUTUBEKANAL! 🌿 Här bjuder vi på läckra recept och mängder av inspiration om rawfood, veganmat, ayurvediska och glutenfria livsm... Al-Ayn deltar i FNs möte om mänskliga rättigheter - Al-Ayn for Social Care Foundation har tagit stora steg i att erbjuda ekonomiskt, materiellt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt stöd Al-Ayn deltar i FNs möte om mänskliga rättigheter - Al-Ayn for Social Care Foundation har tagit stora steg i att erbjuda ekonomiskt, materiellt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt stöd ...